قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه به دنيا رغبت ورزد و آرزويش در آن دراز گردد، خداوند دلش را به اندازه رغبتش به آن كور مي كند [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت